Správný postup při vysazování růží


Záhon určený k výsadbě růží by měl být dobře vyhnojen kompostem nebo ulehnlou chlevskou mrvou. Zbaven všech vytrvalých plevelů.

Záhon zryjeme do hloubky 30 cm a mírně povápníme. Nikdy nepoužíváme čerstvou chlévskou mrvu. Při vlastním sázení doporučujeme tento postup:

Sazenice zbavíme listů a namočíme je celé asi do 5 hodin do studené vody. Následuje úprava kořenů, jejich mírné zkrácení a odstranění silně poškozených.Pokud nebyla zastřihnuta nadzemní část již ve školce, zkrátime ji asi na 25-30 cm. Takto upravené sazenice sázíme do jamek rozměrů 30x30 cm.Sázíme tak hluboko, aby místo očkování (rozvětvení) bylo asi 5 cm pod úrovní terénu. Toto je velmi důležité. Ať již jako ochrana proti mrazu, také i proti zplanění růží. Růži zasypeme velmi dobrou ornicí smíšenou s kompostem a lehce přišlápneme. Zasázenou růži důkladně zalejeme. Po vsáknutí vody přihrneme. Výška hrůbku by měla být alespoň 20-25 cm. Na zimu ještě záhony přikryjeme chvojím. Na jaře podle počasí odhrneme zeminu a u nově vysázených růží provedeme poměrně hluboký řez, na 2-4 očka dle síly výhonů. Přihnojíme průmyslovými hnojivy, nejlépe kombinovanými, jako je NPK, Cererit, Rosarin atd. v dávce dle návodu.

Zakoupíme-li sazenice pozdě, kdy již nejde vysazovat, je nejlépe sazenice založit do země, a to následujícím způsobem. Je-li zem zmrzlá, prokopeme ji až na nezmrzlou část. Zde vyryjeme rýhu, do které růže rozložíme a hodně i s nadzemní částí přiházíme zeminou. Ze země necháme vyčnívat jen malé časti. Vlastní výsadbu provedeme až na jaře.

Pokud dodržíte doporučený způsob sázení, řůže Vám dobře porostou a budete mít radost z jejich krasných květů.


Návod k výsadbě ovocných stromků a keřů.

Optimální doba výsadby je od poloviny října do konce listopadu. Při jarní výsadbě je nejlépe vysazovat stromky co nejdříve,tj hned po rozmrznutí  a oschnutí půdy. Při jarní výsadbě je nutná častější a vydatnější zálivka. Před výsadbou je vhodně místo sázení důkladně odplevelit od trvalých plevelů,mírně vyvápnit ,obohatit půdu organickou hmotou(dobře proleženým kompostem) a minerálními hnojivy,například Cereritem. Nikdy nepoužíváme čerstvý hnůj,který pálí kořeny.

Spon výsadby volíme podle způsobu pěstování. Palmety,štíhlá vřetena a další způsoby zahuštěných výsadeb se vysazuje na 0,6 až 1,5 m. Volně rostoucí zákrsky s ohledem na vzrůstnost podnoží na 4 až 6 m.Jámy kopeme na velikost volně rozloženého kořenového systému rostliny s určitou rezervou do stran i hloubky,dobře prokypříme dno jámy. Při horší kvalitě nebo únavě půdy uděláme jámu větší,aby byla možnost nahrazení původní půdy,kvalitnější zeminou.Rostlinám před výsadbou upravíme kořenový system. Odstraníme  poškozené,až do zdravé části a velmi dlouhé kořeny zakrátíme,aby při sázení nepřekážely. Přílišné zkrácení kořenů je však škodlivé.

Při výsadbě nejprve zatlučeme do jámy kůl,který má sahat 5 - 10 cm pod spodní větve stromku.Stromek umístíme ke kůlu na severní nebo severozápadní stranu,aby byl zastíněn a chráněn před slunečním zářením,zejména v zimně. Omezíme tím tvorbu mrazových desek na kmenech. Na rozprostřené kořeny přihazujeme jemnou zeminu,aby se volně prosypávala mezi kořeny a zároveň stromkem mírně potřepáváme. Stromek vysazujeme tak hluboko,aby místo očkování bylo minimálně 5 cm nad úrovní terénu. Jinak tomu je u drobného ovoce angreštu,rybízu a maliníku,kde se sází hlouběji. Zeminu mirně ke kořenům přišlápneme,prolijeme vodou. Nakonec ještě ke stromku navršíme 6-8 cm zeminy nad úroveň okolního terénu. Musíme počítat se slehnutím půdy. Stromek musí být vysázen tak hluboko,jak byl ve školce. Často se při výsadbě chybuje,že se ovocné stromky sázejí příliš hluboko.

Ihned po výsadbě stromky uvazujeme k zatlučeným kůlům volným osmičkovým úvazkem,aby stromek mohl sedat s půdou. K vázání použijeme širší motouz nebo jutové úvazky. Vyvázaný stromek lépe a rychleji zakořeňuje. V místech kde je nebezpečí poškození zvěří. Chráníme kmeny stromků vhodnými chrániči. Dnes je na trhu celá řada modelů z různých materiálů. Dříve se také kmeny ovazovaly proutím nebo rákosem. Vysázený stromek na podzim ještě do příchodu zimy  2-3 x důkladně zalijeme( 5 litrů vody k rostlině). Při jarní výsadbě se s ohledem na množství srážek a případnému přísušku,zaléváme stejným množstvím vody,dle potřeby.

Základní řez stromků vysázených na podzim i na jaře,provádíme v jarním období. Terminální výhon zakrátíme o 1/2 jeho délky,postraní výhony o 2/3 vždy na očko smněřující ven z koruny. Jednoduchá pomůcka je,že korunka po řezu by měla být stejně veliká jako kořenový systém nasázené rostliny,aby dokázal nadzemní část vyživovat.

Přeji Vám mnoho úspěchu a radosti při vysazování a pěstování našich výpěstků.